We zijn dan toch geregistreerd partners?

Er bestaan verschillen tussen ongehuwde samenwoners die hun afspraken omtrent de samenwoning vastleggen in een notarieel samenlevingscontract enerzijds en partners die een geregistreerd partnerschap aangaan anderzijds. Veel mensen denken dat deze twee samenlevingsvormen hetzelfde zijn, omdat het samenlevingscontract in een notariële akte wordt vastgelegd. Maar dat is een misverstand. Er bestaan belangrijke verschillen tussen het geregistreerd partnerschap en een notarieel samenlevingscontract.