/Home

We willen een notarieel samenlevingscontract maken en daarmee onze samenwoning ‘registreren’.

We zijn dan toch geregistreerd partners? Er bestaan verschillen tussen ongehuwde samenwoners die hun afspraken omtrent de samenwoning vastleggen in een notarieel samenlevingscontract enerzijds en partners die een geregistreerd partnerschap aangaan anderzijds. Veel mensen denken dat deze twee samenlevingsvormen hetzelfde zijn, omdat het samenlevingscontract in een notariële akte wordt vastgelegd. Maar dat is een misverstand. [...]

Zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen, wat zijn de gevolgen?

De manier waarop u als erfgenaam een nalatenschap accepteert (ook wel ‘aanvaarden’ genoemd), bepaalt of u ook met uw eigen geld rekeningen van de overledene moet betalen en of u aansprakelijk bent voor eventuele schulden van de overledene. U kunt een erfenis (ook wel ‘nalatenschap’ genoemd) verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden.