Een ouder kan in Nederland in zijn testament een kind onterven. Een onterfd kind is dan geen erfgenaam en heeft geen recht op bezittingen (goederen) uit de erfenis. Maar dat betekent niet dat het onterfde kind geen Euro uit deze erfenis kan krijgen. Het kind kan, ondanks zijn onterving, toch een deel van de erfenis opeisen. Het kind doet dan een beroep op zijn legitieme portie. Het kind heeft dan recht op een geldbedrag uit de erfenis, niet op goederen.