De mogelijkheid bestaat om een anti-vechtscheidingsclausule in een samenlevingscontract of in huwelijkse voorwaarden op te nemen. In een dergelijke clausule kunt u afspraken vastleggen over hoe u bij een scheiding met elkaar en met uw bezittingen wilt omgaan en hoe u met elkaar zult communiceren. Dat soort afspraken is eenvoudiger te maken in tijden dat uw relatie goed is.

Met de clausule kan tijd rekken en veel scheidingsleed zo goed mogelijk worden voorkomen. Een garantie is het niet, maar wel een belangrijke stap in de goede richting. U kunt er zelfs voor kiezen om naleving af te dwingen met boeteclausules.