Naar aanleiding van het aangescherpte RIVM-beleid en de adviezen van de regering heeft ons kantoor het volgende beleid vastgesteld.

Geplande besprekingen en tekenafspraken
Uitgangspunt is dat reeds geplande afspraken voor ondertekening van akten op kantoor in principe gewoon doorgaan. Wilt u als klant de afspraak liever uitstellen of per volmacht tekenen, dan kan dat in de meeste gevallen. U kunt daarover mailen met ons kantoor (liefst rechtstreeks met de betreffende medewerker of anders naar info@notariskraayenhof.nl).
Heeft u een afspraak voor een bespreking staan, dan  gaat die afspraak gewoon door tenzij er meer dan 3 personen op ons kantoor komen.

Bezoekers aan ons kantoor
We verwachten van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich houden aan de richtlijnen vanuit de RIVM, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken we u om NIET naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen om een oplossing te zoeken.
Ook als u uit een risicogebied komt en u ervaart lichte verschijnselen verzoeken wij u uw vragen per email te stellen en NIET naar kantoor te komen.
Bij aanwezigheid in ons kantoor, vragen wij u de richtlijnen ook te blijven volgen, dus geen handen schudden en hoesten/niezen in de elleboog.
Gezien de grootschaligheid van dit virus kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid in verband met uw komst naar ons kantoor. Wij proberen evenwel zoveel mogelijk risico’s te beperken.

Medewerkers
Veel van onze medewerkers werken thuis. Onze medewerkers houden zich aan de meest actuele richtlijnen van de RIVM.  Zij worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Met deze maatregelen hopen wij de continuïteit en de doorgang van de afspraken de komende tijd zoveel mogelijk te waarborgen.